In dit Privacybeleid worden de voorwaarden uitgelegd waaronder ZOS, Lda., een commercieel bedrijf, gevestigd op het vasteland van Portugal, eigenaar en beheerder van de website voetbalzz.nl, de gegevens en informatie van zijn lezers en/of gebruikers gebruikt en verwerkt. De regels voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van gegevens en informatie zijn in overeenstemming met de nationale wetgeving en de Verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. Het nieuwe privacybeleid treedt in werking vanaf 25.05.2018 .

Identificatie van de verwerking verantwoordelijke

ZOS Lda., handelsonderneming met hoofdkantoor in Rua 28 de Janeiro 350 T17, 4400-335 Vila Nova de Gaia, Portugal, houder van het enige rechtspersoon nummer n.º 508 565 804, geregistreerd bij het handelsregister van Vila Nova de Gaia .

ZOS B.V. waakt over de privacy en bescherming van de persoonsgegevens van haar lezers en/of Gebruikers (hierna te noemen “Gebruikers”) en is verantwoordelijk voor de website www.voetbalzz.nl (hierna te noemen “Site”).

U kunt meer informatie verkrijgen over uw rechten en/of deze uitoefenen via de volgende contacten:

E-mail: [email protected]

Website: www.voetbalzz.nl

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens

voetbalzz.nl verzamelt de persoonsgegevens van haar Gebruikers als volgt:

· Invullen van het Gebruikersregistratie Formulier door de houder van de persoonsgegevens, via de Site en/of de App;

· Contact opnemen met Gebruikers door hun persoonlijke gegevens in te vullen in het contactformulier;

Welke persoonsgegevens wij verwerken

We verzamelen, registreren en bewaren alleen persoonlijke gegevens die het mogelijk maken om een ??profiel aan te maken van Gebruikers die ervoor kiezen om zich als zodanig te registreren op de Site en die zich abonneren op onze nieuwsbrief.

De bij het aanmaken van het profiel verzamelde persoonsgegevens zijn de volgende:

·  Naam

·  Gebruikersnaam

·  E-mail

·  Wachtwoord

·  Geboortedatum

·  Nationaliteit

·  Regio

Gegevens verzameld voor profilering doeleinden

We verzamelen, registreren en bewaren ook gegevens waarmee we gebruikers kunnen standaardiseren op basis van hun voorkeuren, met als enige en exclusieve doel om gepersonaliseerde inhoud aan onze gebruikers te kunnen bieden, afhankelijk van hun leesinteresses, namelijk:

· Avatar

· Favoriete club(s)

· Favoriete speler(s)

· Favoriete team(s)

· Favoriete wedstrijd(en)

Belangrijk: deze gegevens, indien verstrekt, worden alleen verzameld, geregistreerd en opgeslagen voor gebruikers die expliciet toestemming hebben gegeven voor het verzamelen en opslaan ervan, en het verzamelen ervan is optioneel.

Voor welke doeleinden mogen uw persoonsgegevens worden gebruikt

De persoonsgegevens van gebruikers worden uitsluitend en uitsluitend verzameld en opgeslagen voor:

- Gebruikers toestaan ??deel te nemen aan de Site en zijn functionaliteiten;

- Communicatie onderhouden tussen zerororo.pt en zijn Gebruikers;

- Informatie en inhoud verstrekken die van belang is voor gebruikers en gebruikers die zich abonneren op de nieuwsbrief;

- De werking van de site verbeteren, inclusief inhoudsbeheer en prioritering.

BELANGRIJK: Wij geven geen persoonlijke gegevens die door onze Gebruikers aan ons zijn verstrekt door aan derden, voor welk doel dan ook.

Cookies

Wat zijn "Cookies"?

Cookies zijn tekstbestanden die worden verzonden door de Sites die de gebruiker bezoekt en die op uw computer worden opgeslagen. De verstrekte informatie maakt het mogelijk om de efficiëntie van de Sites te vergroten, waardoor het voor gebruikers gemakkelijker wordt om toegang te krijgen tot de informatie waarnaar ze op zoek zijn, waardoor het niet meer nodig is om herhaaldelijk dezelfde informatie in te voeren. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen, ze identificeren alleen de gebruikte computer.

Wat zijn de cookies die we verzamelen en opslaan:

- Sessie-ID

- Schermresolutie van de gebruiker

- Google Analytics

Hoe houden we uw persoonlijke gegevens veilig

Onze systemen hebben verschillende beveiligingsmaatregelen, waaronder geavanceerde encryptie- en authenticatie tools, om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen en behouden.

De enige gebruikersgegevens die op de site worden bekendgemaakt of openbaar worden gemaakt, zijn de gebruikersnaam, die door de gebruiker zelf is aangemaakt op het moment van registratie, en voetbalzz.nl raadt gebruikers aan een pseudoniem te kiezen om te voorkomen dat gebruikers zichzelf identificeren met hun voornamen en achternamen. 

Vanuit het oogpunt van onze interne organisatie hebben slechts 4 (vier) medewerkers van voetbalzz.nl toegang tot de database van de Gebruikers, waarvan de toegang beperkt is tot het minimum dat noodzakelijk is voor het beheer en onderhoud van de database.

Deze interne regel heeft tot doel het aantal toegangen tot de persoonlijke database van de Gebruikers tot een minimum te beperken, waardoor de kans op ongeoorloofde toegang tot opgeslagen gegevens wordt verkleind.

We houden een intern register bij van alle zoekopdrachten en toegangen tot de database, waardoor we ongepaste toegangen en hun auteurs kunnen identificeren.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens vanaf het moment dat u het registratieformulier voor nieuwe Gebruikers invult, totdat ons wordt gevraagd deze te wissen, of totdat u ons verzoekt uw registratie als Gebruiker te annuleren.

Datalek (Data Breach)

voetbalzz.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud waartoe toegang wordt verkregen via een hyperlink die de gebruiker ertoe brengt buiten het domein www.voetbalzz.nl te navigeren.

voetbalzz.nl slaat gebruikersgegevens op servers van een externe dienstverlener op die een hoog niveau van gegevensbescherming garandeert. Deze entiteit heeft geen toegang tot de daar opgeslagen gegevens.

De schending of poging tot schending van de voetbal.nl-database zal naar behoren worden meegedeeld aan de National Data Protection Commission, binnen 72 (tweeënzeventig) uur, en zal leiden tot de strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de agent(en). betrokken, voor de veroorzaakte schade.

Hoe kunt u uw toestemming wijzigen of intrekken

U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken, met ingang voor de toekomst.

Als u de toestemmingsverklaringen intrekt, wordt er geen contact meer met u opgenomen en ontvangt u geen communicatie meer voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid.

Gebruik de e-mail [email protected] om contact met ons op te nemen als u uw toestemming wilt intrekken.

Nieuwsbrief en account sluiten

De uitoefening van uw rechten is erg belangrijk voor ons, daarom hebben we enkele verbeteringen aan de site aangebracht, waaronder een efficiëntere manier om u af te melden voor de nieuwsbrief en om de sluiting van het account op de site aan te vragen.

Ga naar het profiel gedeelte om uw voorkeuren voor het verzenden van berichten te beheren. Om uw account te annuleren, gaat u naar uw persoonlijke gedeelte op de Site en klikt u op de link Account verwijderen waar u meer informatie vindt over hoe u uw account kunt sluiten.

Rechten van betrokkenen

Gebruikers van de Site profiteren van de volgende rechten die uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Verordening Bescherming Persoonsgegevens 2016/679:

· Recht op informatie - op het moment van verzameling of behandeling heeft de houder van persoonsgegevens het recht om geïnformeerd te worden over het doel van de behandeling, de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, entiteiten waaraan hun gegevens kunnen worden meegedeeld, voorwaarden van inzage en rectificatie en welke verplichte en optionele gegevens worden verzameld.

· Recht van toegang - de houder van persoonlijke gegevens heeft het recht om deze in te zien, zonder beperkingen of vertragingen, en om te weten welke informatie beschikbaar is over de herkomst van de gegevens, de doeleinden van de behandeling en de mededeling ervan aan derden.

· Recht op gegevens wissing - de betrokkene heeft het recht om te verzoeken dat zijn gegevens niet meer worden behandeld, gewist en verwijderd, onder bepaalde voorwaarden, in het geval van:

· niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;

· de houders trekken hun toestemming in, of verzetten zich tegen de behandeling ervan;

· als de verwerking van gegevens niet voldoet aan de wettelijke bepalingen.

  · Recht op beperking van de verwerking - de houder van persoonsgegevens heeft het recht om zijn  gegevens te laten beperken tot wat essentieel is voor het doel van de verwerking.

· Recht op gegevensoverdraagbaarheid (gegevensoverdracht) - de betrokkene heeft het recht om zijn gegevens te ontvangen, of om overdracht ervan te vragen aan een andere entiteit die de nieuwe persoon wordt die verantwoordelijk is voor zijn persoonlijke gegevens (alleen als dit technisch mogelijk is).

· Recht van verzet - de betrokkene heeft het recht om zich, op zijn verzoek en kosteloos, te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing of enige andere vorm van prospectie en tegen de mededeling van zijn persoonsgegevens aan derden , tenzij anders bepaald door de wet.

· Recht om op de hoogte te zijn van het bestaan ??van een datalek - de houder van persoonsgegevens heeft het recht om geïnformeerd te worden als er een beveiligingslek is waardoor zijn persoonsgegevens in het gedrang komen.

· Recht van klacht bij de controleautoriteit - de houder van de persoonsgegevens heeft het recht om niet alleen een klacht in te dienen bij de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens van het bedrijf, maar ook bij de controleautoriteit, de Nationale Gegevensbescherming Commissie.

Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO).

Onder bepaalde voorwaarden kunt u het recht hebben om ons te vragen om:

· wij aanvullende informatie geven over het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken;

· wij een kopie verstrekken van uw door u verstrekte persoonsgegevens;

· uw persoonsgegevens worden op uw verzoek aan een andere verwerking verantwoordelijke verstrekt;

· eventuele onjuistheden bijwerken in de persoonlijke gegevens die we bewaren;

· persoonsgegevens wissen waarvan het gebruik niet langer rechtmatig is;

· we beperken de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken totdat de ingediende klacht is onderzocht.

De uitoefening van deze rechten is onderworpen aan bepaalde uitzonderingen ter bescherming van het algemeen belang (voorkoming of opsporing van misdrijven).

Als u een van deze rechten uitoefent, zullen wij uw verzoek analyseren en naar verwachting binnen 1 (één) maand reageren.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 25.05.2018 en zal van kracht blijven, behalve met betrekking tot toekomstige wijzigingen in de bepalingen ervan, die onmiddellijk na publicatie op deze pagina van kracht worden.

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment bij te werken of te wijzigen en we raden u aan dit privacybeleid regelmatig te controleren.

Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via uw e-mailadres of door een opvallende kennisgeving op onze website te plaatsen.

Klik hier om de privacy instellingen te wijzigen