236 resultaten
    Treinou o clube
    62
    Esa Pekonen
    Esa Pekonen
    FinlandFinland, 1961-11-04
    69
    Antti Muurinen
    Antti Muurinen
    FinlandFinland, 1954-03-05
    61
    Ari Hjelm
    Ari Juhani Hjelm
    FinlandFinland, 1962-02-24
    60
    Sixten Boström
    Sixten Boström
    FinlandFinland, 1963-09-15
    63
    Olli Huttunen
    Olavi Huttunen
    FinlandFinland, 1960-08-04
    57
    Mixu Paatelainen
    Mika-Matti Petteri Paatelainen
    FinlandFinland, 1967-02-03
    55
    Marko Rajamäki
    Marko Rajamäki
    FinlandFinland, 1968-10-03
    60
    Kari Martonen
    Kari Martonen
    FinlandFinland, 1963-03-13
    54
    Mika Lehkosuo
    Mika Lehkosuo
    FinlandFinland, 1970-01-08
    49
    Sami Ristilä
    Sami Ristilä
    FinlandFinland, 1974-08-15
    70
    Pekka Lyyski
    Pekka Lyyski
    FinlandFinland, 1953-07-26
    51
    Petri Vuorinen
    Petri Vuorinen
    FinlandFinland, 1972-08-31
    59
    Markku Kanerva
    Markku Kanerva
    FinlandFinland, 1964-05-24
    69
    Getúlio Aurélio
    Fredo Getúlio Aurélio
    BrazilBrazil, 1954-09-22
    FinlandFinland (Dubbele nationaliteit)
    50
    Sami Hyypia
    Sami Tuomas Hyypiä
    FinlandFinland, 1973-10-07
    61
    Asko Jussila
    Asko Jussila
    FinlandFinland, 1963-01-25
    54
    Tommi Pikkarainen
    Tommi Pikkarainen
    FinlandFinland, 1969-12-06
    49
    Jussi Nuorela
    Jussi Johan Nuorela
    FinlandFinland, 1974-08-11
    48
    Jonatan Johansson
    Jonatan Lillebror Johansson
    FinlandFinland, 1975-08-16
    51
    Antti Niemi
    Antti Niemi
    FinlandFinland, 1972-05-31